نصب دوربین در هتل

نصب دوربین مداربسته در هتل باتوجه به آمار هر ساله بیش از پنجاه هزار جرم در هتل ها رخ می‌دهد که دلیل اصلی آن عدم وجود سیستم های امنیتی مناسب