تقریبا تمامی دوربین های مدار بسته این مشکل را دارند که در طول روز یا هنگامی که نور محیط زیاد است به خوبی تصویر برداری می کنند اما زمانی که نور محیط کم می شود یا هنگام شب ، تصویر دوربین تار شده و کیفیت آن افت می کند . برای حل این مشکل بهتر است که فوکوس دوربین را کمتر کنیم این نوع تنظیم باعث می شود تا تصویر دوربین هنگام شب یا در نور کم از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و کمتر افت کند .

البته این مشکل در دوربین های با فوکوس اتوماتیک وجود ندارد، در این دوربین ها دیافراگم دوربین با کاهش نور ، باز تر می شود تا نور بیشتری به دوربین وارد شود و تصویر مناسب تری ارائه شود .

البته  دوربین های جدید M-N-TECH با دید در شب رنگی این مشکل را به شدت کاهش داده اند.

خیر ، با هر کامپیوتری می توان تصویر NVR یا DVR را مشاهده کرد . همچنین می توان تصاویر را بصورت مستقیم بر روی تلفن همراه مشاهده کرد .

در لنز اتو آیریز یا آیریز خودکار یا اتوماتیک ، دریچه لنز با توجه به نور محیط ، باز یا بسته می شود و نور را به گونه ای تنظیم می کند که همواره بهترین تصویر را داشته باشیم . معمولا استفاده از این نوع آیریس در دوربین های محیط بیرونی  بیشتر استفاده می شود .

اگر چه استفاده از این نوع لنز می تواند تصاویر بهتری ارائه نماید اما باید توجه کنیم با بازتر یا بسته تر شدن دریچه آیریز لنز ، میدان دید دوربین و میزان فوکوس دوربین نیزتغییر می کند که یک مشکل به حساب می آید . استفاده از این نوع لنزها زمانی که بخواهیم در تصویر یک دوربین ، جزئیات را بررسی کنیم دردسر ساز می شود از این رو نباید برای این کاربرذ از دوربین ها استفاده کنیم .

شما میتوانید دستگاه NVR یا DVR  را از طریق کابل VGA یا HTMI به مانیتور متصل کرد